U bent hier: Home » Nieuws » Gewijzigd Besluit omgevingsrecht per 1 april 2011: Gefaseerde aanvraag omgevingsvergunning: MER bij eerste fase
banner-big-1.png

Gewijzigd Besluit omgevingsrecht per 1 april 2011: Gefaseerde aanvraag omgevingsvergunning: MER bij eerste fase

Gelijktijdig met de wijziging van het Besluit milieueffectrapportage per 1 april 2011 is een aantal wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. Eén daarvan heeft betrekking op het vraagstuk wanneer een MER moet worden ingediend als er sprake is van de gefaseerde aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit was tot nu toe in de praktijk niet duidelijk. Hiervoor is in artikel 4.5 Bor een derde lid toegevoegd, waarin wordt voorgeschreven dat het milieueffectrapport, bij gefaseerde aanvraag van een omgevingsvergunning, moet worden ingediend bij de aanvraag om een beschikking met betrekking tot de eerste fase. Dit zal in de praktijk gevolgen hebben voor de voorbereiding van de gefaseerde aanvraag om een omgevingsvergunning, alhoewel ook vóór deze wijziging bij de aanvraag van de eerste fase omgevingsvergunning al moest worden aangegeven uit welke activiteiten de volledige aanvraag bestaat.
Bron: Nieuwsbrief omgevingsrecht

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing