U bent hier: Home » Jurisprudentie » Gebruiken in Bijlage 2 Bor betekent ook bouwen of slopen
banner-big-1.png

Gebruiken in Bijlage 2 Bor betekent ook bouwen of slopen

Uit artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wabo kan een zodanige beperking niet worden afgeleid. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan als daar bedoeld, moet in ruime zin moet worden uitgelegd. Dat wil zeggen dat het begrip gebruiken als daar bedoeld, niet alleen betrekking heeft op het gebruik van gronden of bouwwerken, maar ook op het bouwen en slopen van bouwwerken in strijd met planologische regelgeving, in het bijzonder het bestemmingsplan.
Toepassing van de kruimelgevallenregeling (artikel 4, bijlage II Bor) is niet beperkt tot planologisch ondergeschikte gevallen. Het gaat er uiteindelijke om of het bijbehorend bouwwerk in planologisch opzicht is verbonden met het hoofdgebouw.
Ook is de regeling niet beperkt tot één bijbehorend bouwwerk.

Bekijk hier de pdf:

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing