U bent hier: Home » FAQ » Fictieve omgevingsvergunning bouwen na artikel 19 lid 1 vrijstelling en verstrijken termijn ?
banner-big-1.png

Fictieve omgevingsvergunning bouwen na artikel 19 lid 1 vrijstelling en verstrijken termijn ?

Vraag: Indien in het verleden een vrijstellingsbesluit is genomen op grond van artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO oud) en de omgevingsvergunning voor bouwen nu pas volgt, kan dan sprake zijn van een fictieve omgevingsvergunning voor bouwen indien de gemeente zich niet aan de beslistermijn van 8 weken heeft gehouden.

Antwoord: Dat kan niet het geval zin. Het toepasselijk overgangsrecht staat in artikel 1.5b in samenhang met artikel 1.5a Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De oude vrijstelling is van rechtswege een omgevingsvergunning eerste fase geworden. Uit artikel 1.5b lid 3 in samenhang met art. 1.5a lid 3 en 4 van de Invoeringswet, volgt dat ook op de tweede fase de uitgebreide procedure van toepassing is. Vanwege de toepasselijkheid van artikel 1.5b Invoeringswet Wabo en artikel 2.5 Wabo kan daarom nooit een omgevingsvergunning van rechtswege zijn ontstaan. Immers: een eerste fase vergunning (oftewel hier het vrijstellingsbesluit) treedt hooguit tegelijkertijd met een tweede fase vergunning in werking. Op de vergunning tweede fase (de bouwvergunning) is op voet van artikel 1.5b Invoeringswet Wabo echter altijd de uitgebreide procedure van toepassing. De bepaling over de vergunning van rechtswege (artikel 3.9 lid 3 Wabo) is in dat geval niet aan de orde (artikel 3.10 e.v. Wabo).

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing