U bent hier: Home » Nieuws » Eén regionale uitvoeringsdienst in Drenthe
banner-big-1.png

Eén regionale uitvoeringsdienst in Drenthe

Gemeenten en provincie bundelen milieu- en bouwtaken
Voor 1 januari 2013 is er één Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) in Drenthe opgericht met drie stevige districten en een expertisecentrum. Dat is de hoofdconclusie van een bestuurlijke conferentie afgelopen woensdag 25 mei die is verwoord in een brief naar staatssecretaris Joop Atsma van Milieu. Met dit resultaat ronden de provincie en gemeenten een lang onderhandelingsproces af over de vorm die de door het Rijk gewenste RUD moest krijgen.

In de RUD worden uitvoerende taken van de overheden rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving ondergebracht. De RUD sluit aan bij de samenwerking die in Zuidwest-, Zuidoost- en Noord-Drenthe al tot stand was gekomen om de kwaliteit van milieutaken te verhogen.

Met de RUD is een efficiënte inzet van tussen de 150 en 200 overheidsmedewerkers gewaarborgd. Vanuit de districten vormen de gemeenten het eerste loket voor aanvragers van vergunningen voor bijvoorbeeld bouwactiviteiten of milieu. Gespecialiseerde kennis wordt gebundeld in het expertisecentrum, dat gaat fungeren als een soort backoffice waar alle gemeenten en de provincie gebruik van kunnen maken. De provincie brengt haar milieutaken deels onder bij het expertisecentrum en deels bij de districten. Ook de gemeenten brengen bepaalde gespecialiseerde taken onder bij het expertisecentrum.

Voor het eind van de zomer is een gezamenlijk plan van aanpak klaar, waarbij bijvoorbeeld de juridische vorm en personele aandachtspunten verder worden uitgewerkt. Daarbij worden ook de vier waterschappen, het Openbaar Ministerie en de politie betrokken.

Zowel de provincie als de gemeenten gaan er vanuit dat de uitvoering van taken in de RUD geen extra geld gaat kosten. De aanloopkosten moeten door efficiëntere bedrijfsvoering worden terugverdiend. Het motto is: voor hetzelfde geld meer kwaliteit in vergunningverlening en handhaving.

Bron: Provincie Drenthe

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing