U bent hier: Home » FAQ » De gemeente heeft niet op tijd gereageerd op een aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen. Kan ik nu toch bouwen?
banner-big-1.png

De gemeente heeft niet op tijd gereageerd op een aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen. Kan ik nu toch bouwen?

Enige tijd geleden is een aanvraag om omgevingsvergunning voor enkel de activiteit ‘bouwen’ ingediend bij de gemeente. Inmiddels zijn meer dan 8 weken verstreken en is daarmee een vergunning van rechtswege ontstaan? En kan nu zonder meer met de bouw worden gestart?

Voor de activiteit ‘bouwen’ geldt de reguliere voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In het derde lid van artikel 3.9 van de Wabo wordt verwezen naar de afdeling over de vergunning van rechtswege uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Wanneer het bevoegd gezag niet op tijd beslist op een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ dan is daarmee na het verstrijken van de belsistermijn van 8 weken, automatisch een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van rechtswege ontstaan.

Toch kunt u nog geen gebruik maken van deze omgevingsvergunning van rechtswege. Voor het rechtsgeldig inwerking laten treden van een vergunning, is namelijk een bekendmaking vereist. Dat volgt uit artikel 3:40 van de Awb. Ondanks dat u niets van het bevoegd gezag hebt vernomen en in het bezit bent gekomen van een omgevingsvergunning, kunt u er nog niet gelijk gebruik van maken!

Het bevoegd gezag zal deze vergunning eerst op de voorgeschreven wijze moeten publiceren. Dat volgt uit artikel 4:20c Awb en het vierde lid van artikel 3.9 Wabo. Dat houdt in dat eerst een bekendmaking in een dag-, nieuws- of huis-aan-huis-blad moet plaatsvinden.

Zelfs nadat de publicatie heeft plaatsgevonden treedt uw vergunning nog niet in werking. Op grond van het vierde lid van artikel 6.1 Wabo is de vergunning namelijk geschorst tot het moment dat de bezwaartermijn is afgelopen, oftewel een termijn van 6 weken na de publicatie. Is binnen die termijn een bezwaarschrift ingediend dan kunt u ook geen gebruik maken van de vergunning. Dat kan pas nadat het bevoegd gezag op het bezwaarschrift heeft beslist.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing