U bent hier: Home » Jurisprudentie
banner-big-1.png

Categorie archief: Jurisprudentie

Bepaling van de voorgevel bij vergunningsvrij bouwen

Bepaling van de voorgevel bij vergunningsvrij bouwen (LJN: BZ0724, Raad van State , 201205185/1/A1 (6 februari 2013)) Een erfafscheiding van 2 meter hoog mag vergunningsvrij worden geplaatst achter de voorgevelrooilijn. In de uitspraak LJN: BZ0724, Raad van State , 201205185/1/A1 … Lees verder

Geplaatst in Jurisprudentie, Vergunningvrij bouwen | Een reactie plaatsen

Direct in werking laten treden omgevingsvergunning

Direct in werking laten treden omgevingsvergunning Voorzieningenrechter Rb. Haarlem 29 maart 2012, LJN: BW0347 http://t.co/nXC4CjY1 Aan de orde is het beroep tegen een omgevingsvergunning voor het bouwen een basisschool met gymzaal in afwijking van het bestemmingsplan. Normaal gesproken treedt een … Lees verder

Geplaatst in Inwerkingtreding omgevingsvergunning, Jurisprudentie | Een reactie plaatsen

Bijlage II Bor van toepassing voor zowel bouwen als gebruiken

De ABRvS overweegt dat bouwwerken die voldoen aan artikel 2 van bijlage II Bor geheel vrij zijn: dat wil zeggen geen vergunning nodig hebben voor bouwen en voor het afwijken van het bestemmingsplan (a en c vergunningen). Dat houdt in … Lees verder

Geplaatst in Jurisprudentie, Vergunningvrij bouwen | Een reactie plaatsen

Oud vrijstellingsbeleid voor Wabo mag niet onbekrachtigd onder Wabo worden toegepast

Een omgevingsvergunning voor de bouw van een garage waarvan de bouwhoogte in strijd is met het bestemmingsplan, is geweigerd. De weigering is gebaseerd op het Vrijstellingenbeleid dat op 6 april 2001 in werking is getreden. Beleidsregels opgesteld onder de Wet … Lees verder

Geplaatst in Jurisprudentie, Toepassen kruimelgevallenregeling | Een reactie plaatsen

Bijlage II Bor nvt bij een bouwplan strijdig met bestemmingsplan

Artikel 3 van Bijlage II van het Bor is niet van toepassing wanneer het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan (LJN: BW8600, Rechtbank Utrecht , SBR 11/2667 T) 1. Samenvatting De gemeente Rhenen heeft een aanvraag voor een aanbouw … Lees verder

Geplaatst in Jurisprudentie, Vergunningvrij bouwen | Een reactie plaatsen

Ruimtelijke motivering

Uit deze uitspraak blijkt dat ook al is voor het toepassen van de kruimelgevallenregeling geen ruimtelijke onderbouwing vereist, er wel een deugdelijke motivering aan het besluit ten grondslag moet liggen, een ruimtelijke motivering. Er moet zijn gemotiveerd waarom de ontwikkeling in planologisch opzicht aanvaardbaar is en er moet blijken dat een afweging is gemaakt van de met die ontwikkeling gemoeide belangen.
Deze uitspraak sluit aan bij de liljn in de jurisprudentie van de Afdeling over artikel 19 lid 3 WRO-vrijstellingen.
Lees verder

Geplaatst in Jurisprudentie, Toepassen kruimelgevallenregeling | Een reactie plaatsen

Gebruiken in Bijlage 2 Bor betekent ook bouwen of slopen

Uit artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wabo kan een zodanige beperking niet worden afgeleid. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan als daar bedoeld, moet in ruime zin moet worden uitgelegd. Dat wil zeggen dat het begrip gebruiken als daar bedoeld, niet alleen betrekking heeft op het gebruik van gronden of bouwwerken, maar ook op het bouwen en slopen van bouwwerken in strijd met planologische regelgeving, in het bijzonder het bestemmingsplan. Lees verder

Geplaatst in Jurisprudentie, Toepassen kruimelgevallenregeling | Een reactie plaatsen

Oppervlakte illegaal bouwwerk telt mee voor bestemmingsplantoets

De afdeling bestuursrechtspraak Raad van State heeft op 13 juli 2011 uitspraak gedaan in een geschil over een bouwvergunning voor de vergroting van een hobbyruimte. Appellant voert in hoger beroep aan dat ten onrechte een bouwvergunning is verleend voor de … Lees verder

Geplaatst in Jurisprudentie, Meetellen oppervlakte illegale bouwwerken | Een reactie plaatsen

Verbouwing kantoor – restaurant omgevingsvergunningsplichtig

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter moeten de hiervoor beschreven verbouwactiviteiten [ombouwen kantoor in wokrestaurant, red.] worden aangemerkt als bouwen van een bouwwerk. Voor zover al geoordeeld zou moeten worden dat dit bouwen voldoet aan de voorwaarden van artikel 3, … Lees verder

Geplaatst in Jurisprudentie, Vergunningvrij bouwen | Een reactie plaatsen

Pad naar berging geen openbare weg in de zin van Bor

De berging is een bijbehorend bouwwerk in een achtererfgebied. De berging voldoet aan de in artikel 2, aanhef en derde lid, onder b, van bijlage II Bor gestelde eisen. Achter de berging bevindt zich een pad dat toegang verschaft tot … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie, Jurisprudentie, Vergunningvrij bouwen | Een reactie plaatsen
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing