U bent hier: Home » Jurisprudentie » Toepassen kruimelgevallenregeling
banner-big-1.png

Categorie archief: Toepassen kruimelgevallenregeling

Oud vrijstellingsbeleid voor Wabo mag niet onbekrachtigd onder Wabo worden toegepast

Een omgevingsvergunning voor de bouw van een garage waarvan de bouwhoogte in strijd is met het bestemmingsplan, is geweigerd. De weigering is gebaseerd op het Vrijstellingenbeleid dat op 6 april 2001 in werking is getreden. Beleidsregels opgesteld onder de Wet … Lees verder

Geplaatst in Jurisprudentie, Toepassen kruimelgevallenregeling | Een reactie plaatsen

Ruimtelijke motivering

Uit deze uitspraak blijkt dat ook al is voor het toepassen van de kruimelgevallenregeling geen ruimtelijke onderbouwing vereist, er wel een deugdelijke motivering aan het besluit ten grondslag moet liggen, een ruimtelijke motivering. Er moet zijn gemotiveerd waarom de ontwikkeling in planologisch opzicht aanvaardbaar is en er moet blijken dat een afweging is gemaakt van de met die ontwikkeling gemoeide belangen.
Deze uitspraak sluit aan bij de liljn in de jurisprudentie van de Afdeling over artikel 19 lid 3 WRO-vrijstellingen.
Lees verder

Geplaatst in Jurisprudentie, Toepassen kruimelgevallenregeling | Een reactie plaatsen

Gebruiken in Bijlage 2 Bor betekent ook bouwen of slopen

Uit artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wabo kan een zodanige beperking niet worden afgeleid. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan als daar bedoeld, moet in ruime zin moet worden uitgelegd. Dat wil zeggen dat het begrip gebruiken als daar bedoeld, niet alleen betrekking heeft op het gebruik van gronden of bouwwerken, maar ook op het bouwen en slopen van bouwwerken in strijd met planologische regelgeving, in het bijzonder het bestemmingsplan. Lees verder

Geplaatst in Jurisprudentie, Toepassen kruimelgevallenregeling | Een reactie plaatsen
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing