U bent hier: Home » FAQ
banner-big-1.png

Categorie archief: FAQ

Kan een provinciebestuur bouwleges vorderen voor de omgevingsvergunningen die zij verlenen?

Vraag: Kan een provinciebestuur bouwleges vorderen voor de omgevingsvergunningen die zij verlenen? Antwoord: Ja dat kan. Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het mogelijk dat niet het gemeentebestuur, maar het provinciebestuur een omgevingsvergunning voor de … Lees verder

Geplaatst in FAQ | Een reactie plaatsen

Is een omgevingsvergunning voor afwijken van een voorbereidingsbesluit alleen mogelijk wanneer dat expliciet is bepaald in het voorbereidingsbesluit?

Vraag: Is een omgevingsvergunning voor afwijken van een voorbereidingsbesluit alleen mogelijk wanneer dat expliciet is bepaald in het voorbereidingsbesluit? Antwoord: Dat is niet het geval, maar deze vraag verdient eerst wat toelichting. Het gemeentebestuur kan op grond van artikel 3.7 … Lees verder

Geplaatst in FAQ | Een reactie plaatsen

Kan en mag een gemeente een omgevingsvergunningaanvraag voor het volgen van een reguliere procedure buiten behandeling laten of de vergunning weigeren als zij van mening is dat onterecht geen ontheffingsverzoek op grond van de Flora- en faunawet is aangevraagd?

Vraag Kan en mag een gemeente een omgevingsvergunningaanvraag voor het volgen van een reguliere procedure buiten behandeling laten of de vergunning weigeren als zij van mening is dat onterecht geen ontheffingsverzoek op grond van de Flora- en faunawet is aangevraagd? … Lees verder

Geplaatst in FAQ | Een reactie plaatsen

Wat is de te volgen procedure wanneer de provincie een aanwijzing tegen een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan heeft gegeven? En wat is het gevolg van de aanwijzing voor de andere vergunde activiteiten?

Vraag: Wat is de te volgen procedure wanneer de provincie een aanwijzing tegen een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan heeft gegeven? En wat is het gevolg van de aanwijzing voor de andere vergunde activiteiten? Antwoord: De procedure voor een … Lees verder

Geplaatst in FAQ | Een reactie plaatsen

Bouwplan past na wijziging bestemmingsplan niet meer, toets aan oude of nieuwe bestemmingsplan bij besluit op bezwaar ?

Vraag: Nadat bezwaar is aangetekend tegen een omgevingsvergunning voor bouwen, is het bestemmingsplan gewijzigd. Het bouwplan past nu niet meer in het bestemmingsplan. Moet bij het besluit op bezwaar worden getoetst aan het nieuwe of aan het oude bestemmingsplan? Antwoord: … Lees verder

Geplaatst in FAQ | Een reactie plaatsen

Toepassing kruimgevallenregeling mogelijk voor wijziging wonen naar kantoor ?

Vraag: Kan een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van een bestaande woning (kleiner dan 1.500 m²) tot een kantoor worden vergund door middel van de regeling voor de ‘planologische kruimelgevallen’ uit artikel 4 van bijlage … Lees verder

Geplaatst in FAQ | Een reactie plaatsen

Wanneer tegen een omgevingsvergunning bezwaar wordt aangetekend en het afhandelen van het besluit op bezwaar erg lang op zich laat wachten, kan dan alsnog een omgevingsvergunning van rechtswege ontstaan?

Vraag: Wanneer tegen een omgevingsvergunning bezwaar wordt aangetekend en het afhandelen van het besluit op bezwaar erg lang op zich laat wachten, kan dan alsnog een omgevingsvergunning van rechtswege ontstaan? Antwoord: Het is niet mogelijk om een omgevingsvergunning van rechtswege … Lees verder

Geplaatst in FAQ | Een reactie plaatsen

Kan een aanvraag om omgevingsvergunning mondeling weer worden ingetrokken? Of moet dat schriftelijk gebeuren?

Vraag: Kan een aanvraag om omgevingsvergunning mondeling weer worden ingetrokken? Of moet dat schriftelijk gebeuren? Antwoord: Het intrekken van een aanvraag om omgevingsvergunning moet naar onze mening schriftelijk gebeuren door de aanvrager. Hoewel hiervoor geen expliciete bepaling is terug te … Lees verder

Geplaatst in FAQ | Een reactie plaatsen

Aanvraag omgevingsvergunning voor agrarisch bedrijf voor 1 januari 2013

Vraag: Wat geldt er wanneer wel al een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor 1 januari 2013 voor de activiteiten milieu en bouwen voor een agrarisch bedrijf. Antwoord: Het antwoord op deze vraag is te vinden in artikel X van … Lees verder

Geplaatst in FAQ | Een reactie plaatsen

Wanneer moet een omgevingsvergunning voor bouwen worden aangehouden? En wanneer kan de aanhouding worden doorbroken?

Vraag: Wanneer moet een omgevingsvergunning voor bouwen worden aangehouden? En wanneer kan de aanhouding worden doorbroken? Antwoord: Het antwoord op deze (veel terugkerende) vraag is te vinden in artikel 3.3 en verder van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Een … Lees verder

Geplaatst in FAQ | Een reactie plaatsen
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing