U bent hier: Home » Nieuws » Brochure Waarom een Omgevingswet, herdruk voorjaar 2013
banner-big-1.png

Brochure Waarom een Omgevingswet, herdruk voorjaar 2013

Brochure Waarom Omgevingswet herdruk 13Het omgevingsrecht is gaandeweg uitgegroeid tot een divers en complex geheel van wettelijke kaders. Wat ooit begon met de Mijnwet in 1810 telt inmiddels meer dan 40 wetten. Steeds sterker klinkt de roep, in diverse rapportages, om vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Deze behoefte kreeg politieke nadruk via de motie Pieper (nov. 2009, 32 123 XI) en is beantwoord met het voornemen van het kabinet Rutte-Verhagen ‘om met voorstellen tot bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht te komen’ (Regeerakkoord VVD-CDA, sept. 2010). Het kabinet Rutte-Asscher zet deze lijn voort: ‘De besluitvorming over ruimtelijke projecten moet eenvoudiger en sneller, daarom stroomlijnen we de ruimtelijke wet- en regelgeving verder. In 2013 komen we met een wetsvoorstel Omgevingswet ter vervanging van onder meer de Wet op de ruimtelijke ordening en de Waterwet.’ (Regeerakkoord VVD-PVDA, okt. 2012).

Het omgevingsrecht bestaat uit het geheel aan wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Het omgevingsrecht bevat de spelregels voor de ontwikkeling en het beheer
van onze omgeving.
Vernieuwing van het omgevingsrecht kan voorwaarden scheppen voor verandering van cultuuraspecten, maar kan dat niet alleen. Vele initiatieven 1 en ontwikkelingen grijpen daar op in. Kijkend naar het huidige omgevingsrecht is de vraag of de spelregels nog passen bij de huidige praktijk van ruimtelijke ontwikkeling en de toekomstige opgaven in de leefomgeving. De signalen van diverse kanten en verschillende ‘gebruikers’ 2 van het omgevingsrecht doen vermoeden van niet. Deze probleemanalyse gaat, aan de hand van diverse bronnen, daar verder op in.

” title=”Klik hier voor de brochure” target=”_blank”>

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing