U bent hier: Home » Nieuws » Brief VNG en IPO: omgevingswet tijd gunnen
banner-big-1.png

Brief VNG en IPO: omgevingswet tijd gunnen

Brief VNG en IPO: omgevingswet tijd gunnen
Vele wetten dragen bij aan een goede leefomgeving. In de afgelopen jaren hebben enkele ingrijpende wetswijzigingen, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wabo en de Crisis- en herstelwet tot verdere verbeteringen van de wetgeving geleid. Dat neemt niet weg dat het stelsel van wet- en regelgeving in het fysieke domein nog steeds complex en ingewikkeld is, met tot gevolg een dure, knellende en weinig flexibele uitvoeringspraktijk bij de gemeenten en provincies. Om die reden steunen VNG en IPO de inzet van het kabinet om het omgevingsrecht grondig te herzien. Gemeenten en provincies hebben hoge verwachtingen van de nieuwe Omgevingswet. Maar neem daar wel de tijd voor, schrijven de beide koepels in een gezamenlijke brief aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

VNG en IPO rekenen er op dat er een Omgevingswet komt, die voor de uitvoeringspraktijk verbeteringen brengt. Zij benadrukken in de brief aan de minister van IenM dat de Omgevingswet een aantal fundamentele problemen ook daadwerkelijk oplost. Meer dan veertig wetten gaan geheel of gedeeltelijk op in de nieuwe wet . Het kabinet heeft zichzelf een hoog tempo opgelegd. VNG en IPO dringen er op aan de consultatie van de andere overheden niet te beperken tot de hoofdlijnen van de Omgevingswet, maar ze ook te betrekken bij concrete wetteksten. Juist daarin ligt besloten of straks inderdaad van de beoogde en beloofde resultaten in de uitvoeringspraktijk sprake is.

Nu hebben zowel gemeenten als provincies last van de complexe en versnipperde wet- en regelgeving, met stroperige besluitvormingsprocessen tot gevolg. In IPO-verband werken de provincies de komende maanden aan de wenselijke principes en contouren van de Omgevingswet. In de gezamenlijke visieontwikkeling worden verschillende ijkpunten voor de Omgevingswetopgenomen.

Bron: IPO

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing