U bent hier: Home » Jurisprudentie » Bodemonderzoek hoort bij activiteit bouwen en niet bij activiteit slopen
banner-big-1.png

Bodemonderzoek hoort bij activiteit bouwen en niet bij activiteit slopen

8 weken beslistermijn resulteert in half getoetst bouwplan?

LJN: BQ5753,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda , 11/2052

Belanghebbende hebben bezwaar gemaakt en een voorlopige voorzienig aangevraagd tegen een omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaand gebouw en oprichten van 6 appartementen. De gemeente heeft in de voorwaarde bepaald dat de omgevingsvergunning pas in werking treedt nadat het nog opnieuw in te dienen aanvullend bodemonderzoek door de gemeente akkoord bevonden is.

Volgens de bezwaarmakers mag er dus pas worden gesloopt nadat het aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd is.
De voorzieningenrechter is het met deze stelling niet eens. Het aanvullend bodemonderzoek kan pas worden uitgevoerd op het moment dat het bestaande gebouw gesloopt is. Met name door artikel 6.2c van de Wabo kun je de conclusie trekken dat het bodemonderzoek uitsluitend behoort bij de activiteit bouwen en niet bij de activiteit slopen. Ondanks dat de gemeente in de voorwaarde niet specifiek genoemd heeft dat de voorwaarde alleen geldt voor activiteit bouwen moet volgens de voorzieningenrechter redelijkergewijs gelezen te worden als te zijn verbonden aan uitsluitend de activiteit bouwen.

Toch wordt de voorlopige voorziening toegewezen voor wat betreft activiteit bouwen. Dit omdat de gemeente  op de zitting verschillende aspecten niet heeft kunnen motiveren en die niet getoetst zijn. Waaronder de fietsparkeergelegenheid, bebouwingspercentage en minimale inhoud bestemmingsplan. Door te gebrekkige aanlevering van stukken kon de voorzieningenrechter dit ook niet toetsen.

Bekijk hier de pdf:

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing