U bent hier: Home » Nieuws » Advies Actal: Vergunningvrij bouwen uitbreiden met type bouwwerken
banner-big-1.png

Advies Actal: Vergunningvrij bouwen uitbreiden met type bouwwerken

 • Het adviescollege toetsing administratieve lasten “Actal” heeft een aantal aanbevelingen naar minister Donner opgesteld over het verminderen van de regeldruk. Dit in het kader van de voorgenomen fundamentele herziening van de bouwregelgeving. Actal heeft gesproken met de volgende organisaties: BNA, brandweer, FME-CWM, gemeente, Kamer van Koophandel, KHN, LTO, MKB Nederland, Koninglijke Metaalunie, TU Delft, Vereniging Eigen Huis.

  Cultuur of regelgeving veranderen?
  Er moet meer met het boerenverstand worden gewerkt. Daar komen alle adviezen van Actal op uit. In de brief van Actal wordt het de “geest van de regelgeving” genoemd.
  Persoonlijk denk ik dat daar een cultuur veranderen voor nodig is. Niet alleen bij ambtenaren maar bij de complete sector. Een recent voorbeeld op Linkedin en in een Bouwbesluit cursus: Onder het Bouwbesluit 2012 mag je een vergunningvrije berging niet meer als vergunningvrij aanmerken aangezien dit een verplicht onderdeel uit het Bouwbesluit 2012 is.
  Tja, zo kun je dereguleren en veranderen wat je wil. Er zijn dan altijd weer wel ingangen te vinden om dwars te liggen. Dit kan uiteraard nooit in de “geest van de regelgeving” liggen om een vergunningvrije berging vergunningplichtig te maken op grond van het Bouwbesluit 2012.

De adviezen van Actal samengevat:

 • Moet onderzoek komen of het Bouwbesluit wel het aangewezen instrument is om bepaalde beleidsdoelen te realiseren. Mogelijk zijn private oplossingen beter. De minimale eisen uit het Bouwbesluit resulteren in standaardisatie. Onduidelijk welk beleidsdoel dit dient.
 • Bescheidenere rol voor BWT bij Woningborg garantieregeling, gecertificeerde cataloguswoningen, particuliere opdrachtgeverschap en gefabriceerde onderdelen.
 • Particuliere opdrachtgeverschap moet zelf groot aantal bouwregels kunnen bepalen zoals aantal stopcontacten, daglichttoetreding, enz.
 • NEN normen moeten beter toegankelijker worden gemaakt.
 • Deels schrappen van energiebesparing en alternatieven buiten de bouwregelgeving te onderzoeken. EPC is schijnwerkelijkheid.
 • Voor niet complexe bouwwerken een licht regime mogelijk maken. Dus het vergunningvrij bouwen uitbreiden naar type bouwwerken.
 • Bouwvoorschriften moeten toegankelijker en begrijpelijker worden gemaakt voor de gebruikers. Een gebruiker snapt niets van de huidige indeling “veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, enz.”
 • Kortere termijnen. Minder toestemmingen vooraf, wel boetes achteraf. Procedure gebruiksvergunning kinderopvang is bijvoorbeeld van 8 weken (Ww) naar 26 weken (Wabo) gegaan.
 • Meer mogelijkheden voor technisch maatwerk, minder confectie en beter op project/risico afgestemd. Bijvoorbeeld bij bedrijfspanden geen kinderen aanwezig dus eisen doorvalbeveiling mag lager. 
 • Globalere bestemmingsplannen.
 • Geen welstandseisen tenzij dringende redenen (bijvoorbeeld historisch stadsgezicht). – Geen welstandscommissie maar ambtelijke toets.
 • Bij complexe bouwaanvragen vanuit gemeente accountmanager aanstellen die het gehele traject begeleid vanaf vooroverleg tot aan oplevering.
 • Gemeente moet bij ingrijpende bouwplannen de omgeving beter informeren. Een publicatie in huis-aan-huisblad volstaat niet! 
 • Centraal register voor gelijkwaardige oplossingen Bouwbesluit waarbij ministerie autorisatie verleent.

Bron: Omgevingsweb

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing