U bent hier: Home » FAQ » Activiteit in strijd met bestemmingsplan in twee gemeenten: twee verklaringen van geen bedenkingen nodig ?
banner-big-1.png

Activiteit in strijd met bestemmingsplan in twee gemeenten: twee verklaringen van geen bedenkingen nodig ?

Wanneer een activiteit in strijd is met een bestemmingsplan in twee verschillende gemeenten, welke gemeenteraad geeft dan een verklaring van geen bedenkingen af? Of moeten er twee verklaringen worden afgegeven?

Het antwoord op deze vraag is te vinden in artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Bevoegd voor het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb ) is de gemeenteraad van de gemeente waar het project geheel of in hoofdzaak wordt uitgevoerd. Er wordt dus maar één vvgb afgegeven en wel door de gemeenteraad waar de aangevraagde activiteiten hoofdzakelijk worden uitgevoerd.

 Artikel 6.1 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) geeft aan het college van B&W van de andere betrokken gemeente wel het recht om advies uit te brengen over de aanvraag om omgevingsvergunning. Voorstelbaar is dat B&W de gemeenteraad betrekken bij dat advies. Verplicht is dat echter niet.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing