U bent hier: Home » FAQ » Aanvragen voor binnenplanse afwijking of buitenplanse afwijking: kan voor deze aanvragen de aanhouding worden doorbroken en kan de vergunning worden verleend?
banner-big-1.png

Aanvragen voor binnenplanse afwijking of buitenplanse afwijking: kan voor deze aanvragen de aanhouding worden doorbroken en kan de vergunning worden verleend?

Vraag: Hoe moet worden omgegaan met aanvragen die kunnen worden vergund met een binnenplanse afwijking uit het huidige bestemmingsplan òf die vergund kunnen worden met een buitenplanse afwijking (Wabo-projectbesluit). Kan voor deze aanvragen de aanhouding worden doorbroken en kan de vergunning worden verleend? Of moet de aanvraag worden aangehouden tot inwerking treden nieuw bestemmingsplan en kan de aanvraag dan worden vergund middels de afwijkingsbevoegdheid in het nieuwe plan?

Antwoord: In de vraag worden twee situaties geschetst:
(1) Kan de aanhouding worden doorbroken indien de aanvraag voor omgevingsvergunning voor bouwen past met binnenplanse afwijking?
(2) Kan de aanhouding worden doorbroken door toepassing te geven aan de Wabo-projectprocedure?

Voor een goed begrip van de aanhoudingsregeling uit paragraaf 3.1 Wabo, moet altijd eerst de voorvraag uit artikel 3.3 lid 1 Wabo: is er sprake van een bouwaanvraag die past in het -huidige- bestemmingsplan? Alleen bouwaanvragen die dus positief vergund kunnen worden, komen voor aanhouding in aanmerking. Let daarbij op dat een bouwaanvraag altijd ‘vol’ wordt getoetst aan een bestemmingsplan, dus inclusief alle mogelijkheden voor binnenplanse wijzigingen en afwijkingen (artikel 2.10 lid 2 Wabo).

Voor bouwaanvragen die niet passen in het huidige bestemmingsplan en die dus niet kunnen worden aangehouden, geldt onverkort artikel 2.10 lid 2 juncto artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo. Deze aanvragen worden van rechtswege geconverteerd tot aanvragen tevens voor een Wabo-projectbesluit (afwijken van het bestemmingsplan). Hiermee is het antwoord op jouw tweede vraag denk ik gegeven. Met deze bepaling is namelijk altijd een procedure mogelijk vooruitlopend op (of gelijktijdig met) de procedure van het nieuwe bestemmingsplan. Van aanhouding is in die gevallen nooit sprake.

Ten aanzien van jouw eerste situatie (aanhouding doorbreken met binnenplanse afwijking) zijn drie mogelijkheden denkbaar.
(a) De afwijkingsregeling in het nieuwe en het oude bestemmingsplan zijn identiek.
(b) Het bestaande plan vergt een afwijkingsbesluit, het nieuwe plan staat het rechtstreeks toe.
(c) Het bestaande plan staat het bouwplan rechtstreeks toe, het nieuwe plan vergt een afwijkingsbesluit.

In geval (a) kan de bouwaanvraag worden gehonoreerd. In de omgevingsvergunning moeten zowel de binnenplanse afwijking als het doorbreken van de aanhouding worden gemotiveerd. Gelet op de toekomstige planregeling kan bij dat laatste worden volstaan met een simpele verwijzing. In geval (b) is de motivering voor het doorbreken van de aanhouding zelfs nog eenvoudiger, de nieuwe regeling staat het plan immers zonder meer toe.

In geval (c) vergt het doorbreken van de aanvraag nog de meeste motivering. Aangetoond moet worden dat de bouwaanvraag aan de afwijkingsregels van het nieuwe bestemmingsplan voldoet. Afhankelijk van wat in het nieuwe plan aan afwijkingsregels is opgenomen, kan dit een meer uitgebreide onderbouwing vergen.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing