U bent hier: Home » Nieuws » Aanbevelingen informatieuitwisseling RUD’s
banner-big-1.png

Aanbevelingen informatieuitwisseling RUD’s

Binnen het provinciale programma “Met elkaar meer Mans” hebben provincies zich over de informatieuitwisseling binnen een RUD , tussen RUD’s en hun eigenaren en tussen RUD’s en anderen gebogen. Zij hebben daarbij een procesmodel afgestemd over de uit te lijnen bedrijfsprocessen, beleidsprocessen en uitwisselingprocessen. Belangrijke constatering was dat provncies niet uitgaan van een nieuwe situatie. De, RUD’s moeten een plaats krijgen in de samenwerking tussen gemeenten en provincies, waarbij de bestaande systemen van beide type organisaties op elkaar aangesloten moeten kunnen worden. De RUD’s op hun beurt moeten hun eigenaren kunnen voorzien van de gewenste informatie, maar krijgen ook een taak in de uitwisseling van informatie met andere ketenpartners.

In dat kader hebben provincies gezamenlijk de standaarden uitgewerkt, waarmee de informatie in en om een RUD gestroomlijnd zou moeten worden. Zij hebben daarbij ondersteuning gehad van het PUmA, programma uitvoering met Ambitie. De uitkomst voor het vaststellen van standaarden vormt een basis voor het programma PIM dat onder PUmA de informatieuitwisseling voor milieuhandhaving verder uitwerkt.

De provinciale werkgroep RUD-I, regionale uitvoeringsdiensten-informatieuitwiseling, heeft zich niet beperkt tot milieuhandhaving. Het WABO-takenpakket is als uitgangspunt genomen, omdat gemeenten en provincies op alle fronten informatie met elkaar of met de RUD willen kunnen delen. De standaarden die voor het verguningverleningsproces en de handhaving zijn voorgesteld, zijn afgeleid van bestaande afspraken. In sommige gevallen was er al een standaard beschikbaar en die is getoetst op bruikbaarheid. RUD-I doet een aantal aanbevelingen voor gegevens waar de standaard nog voor ontbreekt of uitwerkingen die meer aandacht vragen. Deze aanbevelingen zijn hier onder opgenomen. De meeste waarschijnlijke betrokkene is aangegeven. IPO zal deze aanbevelingen verder aan de juiste gesprekstafel bespreken. De acceptatie van dit rapport door PUmA is geagendeerd in de vergadering van het programmateam PUmA van 6 juni 2011.
Bron: IPO

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing