U bent hier: Home » FAQ » Fictieve vergunning na inwerkingtreding nieuw bestemmingsplan ?
banner-big-1.png

Fictieve vergunning na inwerkingtreding nieuw bestemmingsplan ?

Vraag:
Er is een aanvraag waarvoor een uitgebreide procedure moest worden gevolgd vanwege afwijking bestemmingsplan.
Er is voor gekozen om een nieuw bestemmingsplan te maken. Deze bestemmingsplanprocedure is afgerond en het bestemmingsplan is in werking getreden. In de tussentijd is de aanvraag blijven liggen (niet geweigerd noch ingetrokken).
Kan deze aanvraag inmiddels fictief zijn geworden doordat vanaf moment inweking treden nieuw bestemmingsplan dan niet meer de uitgebreide procedure geldt maar ineens de reguliere procedure van toepassing is geworden en er 8 weken zijn verstreken?

Antwoord:
Wij zijn van mening dat het inderdaad kan zijn dat 8 weken na inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan een vergunning van rechtswege kan zijn ontstaan indien niet voor die termijn is beslist op de aanvraag.

Er is sprake van een situatie waarbij de aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen niet past in het geldende bestemmingsplan. Om die reden wordt de aanvraag van rechtswege tevens beschouwd als een aanvraag om afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.10 lid 2 Wabo). Echter, de gemeente heeft ervoor gekozen om een nieuw bestemmingsplan op te stellen en dus de planologische afwijking anderszins op te lossen. Het nieuwe bestemmingsplan gaat in procedure maar de onderliggende aanvraag voor de omgevingsvergunning voor bouwen wordt niet ingetrokken, evenmin wordt erop beslist.

De Wabo kent voor deze situatie geen expliciete regeling. Tot het moment van inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan was sprake van een aanvraag die tevens werd beschouwd als een verzoek om af te wijken van het oude bestemmingsplan. Deze vergunning volgt daarom de uitgebreide procedure (artikel 3.10 e.v. Wabo). Dit levert zodoende geen vergunning van rechtswege op (artikel 3.10 lid 4 Wabo verklaart immers paragraaf 4.1.3.3 Awb expliciet niet van toepassing). De aanhoudingsregeling van artikel 3.3 lid 1 Wabo is evenmin van toepassing: tot het moment van inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan paste het bouwplan planologisch niet en kon de vergunning dus niet worden verleend.

Aangezien de aanvraag nooit is ingetrokken noch er op is besloten en aangezien vanaf het moment van inwerking van het nieuwe bestemmingsplan artikel 2.10 lid 2 Wabo niet meer van toepassing is, is automatisch de reguliere procedure van artikel 3.7 e.v. Wabo van toepassing geworden. Zodoende is het naar onze mening mogelijk dat de omgevingsvergunning voor bouwen van rechtswege verleend kan zijn indien niet binnen 8 weken na inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan is besloten.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing